Conformitate EU GDPR - Servicii Suport

Regulamentul (UE) General privind Protecția Datelor – RGPD 2016/679 acordă o mult mai mare importanță și vizibilitate protejării informației confidențiale, operatorii de date personale fiind nevoiți să facă față unor cerințe mult mai severe, asociate unor penalități stricte în cazul scurgerii de informații. 

Lăsând la o parte impactul asupra reputației respectivei organizații, amenzile pot ajunge până la 20.000.000 euro. 

Astfel, organizațiile trebuie să înțeleagă scara de impact ce o generează modificările legislative. De obicei, când apăr astfel de modificări, instituțiile, companiile presupun că trebuie operate doar modificări minore, adică 1-2 proceduri noi, ceva documentație și ceva upgrade-uri tehnologice. 

Realitatea, de această dată ne pune în fața unor modificări majore de management strategic al datelor, foarte consumator de timp și resurse. 

Este astfel critic să acționați acum.

 

Descărcați mai jos o serie de documente importante pentru a înțelege impactul asupra organizatiei dumneavoastră:

CUM VĂ PUTEM AJUTA SĂ SOLUȚIONAȚI PRINCIPALELE PROBLEME?

PROBLEMA 1

Sunteți constrânși de legislație să vă angajați un Responsabil cu Protecția Datelor (Data Protection Officer), dar considerați fie că este prea costisitor pentru organizație un responsabil dedicat, fie nu aveți în echipă o persoană cu competențele necesare, fie doriți să externalizați această activitate. 

Soluția propusă: Servicii DPO Outsourcing-Monitorizare a respectării conformității cu RGPD

Descriere Servicii: Obțineți acces permanent la consiliere de specialitate și respectați și una dintre regulile impuse de noul regulament, fără costurile salariale ale unui angajat permanent privind protecția datelor personale pentru:

  • informarea și consilierea operatorului sau persoanei împuternicite de operator, precum și angajații acestora cu privire la obligațiile existențe în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
  • respectarea RGPD și a legislației naționale în domeniul protecției datelor;
  • realizarea de studii de impact privind protecția datelor și verificarea efectuării acestora;
  • cooperarea cu autoritatea pentru protecția datelor că și punct de contact în relația cu această.

PROBLEMA 2

Nu aveți idee încă în ce măsură sunteți sau nu conformi cu regulile impuse de nouă legislație în domeniul protecției datelor personale.

Soluția propusă: Analiza de conformitate RGDP    

Descriere Servicii: Obtineți un Raport detaliat cu privire la nivelul de conformitate cu EU GDPR, precum și un Plan de acțiune pentru remedierea riscurilor.

PROBLEMA 3

Nu sunteți sigur ce date personale mai exact procesați și unde se află.

Soluția propusă: Audit de flux de date personale

Descriere Servicii: Obtineți un Inventar al datelor personale pe care organizația dumneavoastră le procesează și o hartă a Proceselor folosite precum și a fluxurilor de lucru.

PROBLEMA 4

Nu stiți cum să evaluați impactul din punct de vedere al riscurilor în procesarea datelor personale, în cazul unui nou proiect.

Soluția propusă: Analiza de impact a procesarii datelor personale (DPIA)

Descriere Servicii: Obtineți un raport de Analiză a riscurilor de protecție a datelor personale asociate noilor procese și noilor fluxuri de date, precum și un Plan de ameliorare a riscurilor.

PROBLEMA 5

Aveți nevoie de ajutor pentru a vă implementa un sistem de conformitate cu GDPR

Soluția propusă: Managed Services GDPR Transition

Descriere Servicii: Vă oferim suport în adaptarea sistemului dumnevoastră existent de protecție a datelor la cerințele GDPR, prin:

  • Documentație de conformitate;
  • Politici și proceduri;
  • Managementul procesarii datelor;
  • Securitatea informației;
  • Transferul de date internațional;

PROBLEMA 6

Echipa dumneavoastră încă nu deține suficiente informații și nu înțelege suficient impactul noii legislații de proteție a datelor.

Soluția propusă: Training și workshopuri pe tematica GDPR

Descriere Servicii: Trainingurile sunt personalizate specific pe nevoile organizației dumneavoastră, inclusiv cele necesare Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO Training), poziție obligatorie pentru o categorie mare de organizații începând cu Mai 2018.


Cere Oferta Personalizata...