Conformitate EU GDPR - Servicii Suport

Regulamentul (UE) General privind Protecţia Datelor – RGPD 2016/679 acordă o mult mai mare importanță și vizibilitate protejării informației confidențiale, operatorii de date personale fiind nevoiți să facă față unor cerințe mult mai severe, asociate unor penalități stricte în cazul scurgerii de informații.

Lăsând la o parte impactul asupra reputației respectivei organizații, amenzile pot ajunge până la 20.000.000 euro. 

Astfel, organizațiile trebuie să înțeleagă scara de impact ce o generează modificarile legislative. De obicei, când apar astfel de modificări, instituțiile, companiile presupun că trebuie operate doar modificări minore, adică 1-2 proceduri noi, puțină documentație și o serie de upgrade-uri tehnologice.

In fapt, conformitatea RGPD este un process complex cu ramificatii in intreaga organizatie:


Realitatea, de această dată ne pune în fața unor modificări majore de management strategic al datelor, foarte consumator de timp și resurse, astfel că venim cu soluții la provocările generate de noul Regulament astfel:

Conștientizare și Training

În cazul în care echipa dumneavoastră încă nu deține suficiente informații și nu înțelege suficient impactul noii legislații de protectie a datelor, vă oferim programe adaptate nevoilor organizației dumneavoastră: Training Responsabil Protecția Datelor (DPO) și cursuri și workshopuri pe tematica GDPR, care înglobează metode și tehnici inovatoare  de învățare accelerată, inclusiv online training cu sistem de evaluare integrat, care genereaza certificat de absolvire pentru fiecare angajat in parte, fapt ce ajuta angajatorul sa probeze conformitatea cu art.47 n si art. 39 b GDPR.

Consultanță și Suport EU GDPR

 • Analiza de conformitate RGDP - Raport detaliat cu privire la nivelul de conformitate cu EU GDPR și Plan de acțiune; 
 • Audit de flux de date personale - Inventar al datelor personale procesate în organizație și o hartă a Proceselor și a fluxurilor de lucru; 
 • Analiza de impact a procesării datelor personale (DPIA).

Implementare Conformitate GDPR

Vă oferim suport în adaptarea sistemului dvs existent de protecție a datelor la cerințele GDPR, prin 

 • Servicii de management al tranziției GDPR:
 • Documentație de conformitate;
 • Politici și proceduri;
 • Managementul procesării datelor;
 • Securitatea informației;
 • Transferul de date internațional.


Externalizare Responsabil Protecția Datelor

Servicii de Monitorizare a respectării conformității cu RGPD privind obiectivele:

 • informarea și consilierea operatorului, precum și a angajaților acestora cu privire la obligațiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 
 • respectarea RGPD; 
 • realizarea de studii de impact,  
 • cooperarea cu ANSPDCP ca și punct de contact cu aceasta.