FORMARE PROFESIONALA

Analiza nevoii de formare

Realizăm o analiză de performanță a resurselor umane în cadrul companiei sau ne adresăm cerințelor de dezvoltare identificate de client. În baza acestor indicatori realizăm o programă de formare specifică unui anumit rol/job din cadrul organizației, centrată pe creșterea performanței. Pot fi formate atât resurse umane existente, cât și recrutate de către compania noastră, oferindu-vă astfel suport în extinderea echipei.

Design-ul soluţiei de formare

În urma analizei, proiectăm o soluție de training care înglobează metode și tehnici inovatoare de învățare accelerată. Pentru a obține maximum de rezultate, este realizată o evaluare psihologică inițială, este personalizată metodologia de livrare a trainingului în funcție de profilul psihologic al cursanților și se adaptează permanent la variabilele de grup, urmărind atingerea indicatorilor de succes stabiliți împreună cu clientul.

Livrarea programului de formare

Fiecare sesiune de training începe cu o ședinţă de lansare, în care echipa de traineri (tehnici și soft skills) este instruită de psihologul nostru cu privire la tipologia de grup și apoi individuală a cursanților, indicând cea mai potrivită abordare a grupei respective. După fiecare etapă, se analizează feedback-ul primit de la cursanți și/sau client, precum și evoluția acestora și se fac ajustările necesare. Metodele și instrumentele folosite în formare pun accentul pe învățare experiențială.

Follow-Up

După finalizarea trainingului, după o anumită perioadă stabilită cu clientul, în care cursantul a performat pe poziția pentru care a fost specializat, realizăm o analiză de performanță, dar și de integrare în echipă. Oferim astfel o imagine clară a modului în care cunoștințele dobândite la curs au fost transformate în competențe utilizate la locul de muncă, în cadrul organizației.