Conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 de Protectie a Datelor cu caracter Personal

Orice organizație, atat publică, cât și privată, care procesează date personale ale cetățenilor din UE, va fi direct afectată de noua legislație. Persoanele fizice vor avea dreptul la despăgubiri din partea operatorilor, indiferent dacă prejudiciul suferit prin incălcarea drepturilor lor la protecția datelor personale, este de natură materială sau nematerială. Scurgerea de date personale, indiferent dacă acestea au fost sau nu folosite în alte scopuri, reprezintă o încălcare a EU GDPR. Amenzile pot ajunge pana la 20.000.000 Euro. 

Noul Regulament european se aplică în următoarele cazuri:

  • Prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.
  • Prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activităţile de prelucrare sunt legate de:
  • oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăţi de către persoana vizată;
  • sau monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.
  • Prelucrării datelor cu caracter personal de către un operator care nu este stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în temeiul dreptului internaţional public.

Desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor este obligatorie din 25 mai 2018, raportat la dispoziţiile art. 37 - 39 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, în cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator:

  • este o autoritate publică sau un organism public, cu excepţia instanţelor în exercitarea funcţiei lor jurisdicţionale;
  • desfășoară o activitate principală care conduce la realizarea unei monitorizări constante și sistematice pe scară largă a persoanelor;
  • desfășoară o activitate principală care constă în prelucrarea pe scară largă de date sensibile (cum ar fi : date privind originea rasială sau etnică, convingerile religioase, apartenenţa sindicală, date genetice, biometrice, privind starea de sănătate) sau referitoare la condamnări penale și infracţiuni.