TRAIN OF TECHNICAL TRAINERS

I. Fundamentals


16 ore de activităţi practice şi simulări
Destinate personalului intern (team leads, experţi tehnici etc) care au responsabilitatea formării juniorilor sau noilor colegi sosiţi în echipa, fără a fi neapărat în echipa de traineri a companiei, precum şi oricărei persoane care doreşte să performeze în acest domeniu:

 • Technical Training Enigma
 • Designul Sistemelor de Instruire tehnice – elemente de baza
 • Validarea obiectivelor de învăţare
 • Evenimentele de învăţare sau "How to technically tell a story?"
 • Selectarea metodelor şi instrumentelor media pentru actul de predare a noţiunilor tehnice
 • Evaluarea – între interactivitate şi performanţă

Ce obţii la finalul cursului:

TECHNICAL TRAINER’S FUNDAMENTAL KIT:

 • instrumente specifice
 • procese de lucru – template
 • soluţii de design complete pentru un curs tehnic


II. Professional


36 ore de activităţi practice şi simulări
Destinate trainerilor din echipa companiei, care se ocupă cu formarea continuă a personalului în principalele arii de interes ale acesteia în scopul creşterii performanţei angajaţilor:

 • Training tehnic vs training non-tehnic
 • Designul Sistemelor de Instruire: ADDIE sau SAM?
 • Validarea obiectivelor de învăţare
 • Evenimentele de învăţare sau "How to technically tell a story?"
 • Selectarea metodelor şi instrumentelor media pentru actul de predare
 • Game, Gamification, Narativul, Simularea, Studiul de caz – când?, cum?, de ce?
 • Evaluarea: Nivelele Kirkpatrick şi performanţă
 • Procesul de învăţare: cognitiv, atitudinal şi din punctul de vedere al competenţelor

Ce obţii la finalul cursului:

TECHNICAL TRAINER’S PROFESSIONAL KIT:
 • Instrumente specificea
 • Procese de lucru – template - uri
 • Ghid Instructional Design
 • Soluţii de design complete pentru:
 • Un curs tehnic
 • Un curs de soft skills