MANAGER

Sesiuni disponibile:
2017-09-18 - in

Tot ce trebuie să știi despre ciclul de viață al unui proiect, cum să te încadrezi în termene și să respecți bugetul și indicatorii de timp.

Cui se adresează?


Cursul Manager de Proiect este un curs care se adresează persoanelor cu studii superioare. În cadrul unei organizaţii, managerul de proiect eficient îndeplineşte mai multe roluri ce converg către menţinerea echilibrului dintre productivitate şi capacitatea de producţie, iar aceasta necesită exploatarea tuturor competenţelor specifice acestei ocupaţii.
Managerul de proiect specializat prin cursurile noastre este managerul proactiv, care se autodisciplinează şi ştie să-şi desfăşoare proiectele tehnice, să prioritizeze şi să amelioreze riscurile şi costurile într-o manieră organizată de tip “win-win”, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru cea a companiei ca întreg.

Beneficii:

 • Deprinderea de metodologii certificate de organizare a activităţilor şi proceselor atât în viaţa profesională, cât şi cea privată;
 • Dezvoltarea de abilităţi de planificare a activităţilor şi jaloanelor proiectului, utilizând instrumente soft specifice (Microsoft Project);
 • Dezvoltă capacitatea de a răspunde în timp optim provocărilor apărute în timpul implementării proiectului;
 • Dezvoltă competenţe de comunicare atât în cadrul echipei, cât şi între echipă şi restul organizaţiei;
 • Dezvoltă capacitatea de monitorizare şi evaluare a proiectelor;
 • Activităţi practice ce se ancorează în experienţa profesională individuală a cursanţilor;


La cererea Beneficiarului, se poate realiza la finalizarea cursului şi o sesiune de follow-up, cu recomandări privind evoluţia ulterioară a cursanţilor, în domeniul specializării.

Competenţe:

 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectui;
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
 • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
 • Managementul riscurilor;
 • Managementul echipei de proiect;
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului;
 • Managementul calităţii proiectului;

Formular inregistrare