RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, cod COR 242231, autorizat ANC

Sesiuni disponibile:
2018-11-26 - 2019-01-09 in Bucuresti
2018-12-04 - 2019-01-15 in Iasi

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, cod COR 242231, autorizat ANC

Detalii sesiuni:

Sesiunea Bucuresti       Sesiunea Iasi  
Start End Tip activitate     Start End Tip activitate
26.11.2018 29.11.2018 parte teoretica     04.12.2018 07.12.2018 parte teoretica
03.12.2018 10.12.2018 parte practica     10.12.2018 14.12.2018 parte practica
11.12.2018 14.12.2018 parte teoretica     17.12.2018 20.12.2018 parte teoretica
17.12.2018 07.01.2019 parte practica     21.12.2018 09.01.2019 parte practica
08.01.2019 09.01.2019 parte teoretica     14.01.2019 15.01.2019 parte teoretica
09.01.2019   examinare cu comisie ANC     15.01.2019   examinare cu comisie ANC

 

Curs intensiv, finalizat, in urma examenului, cu Certificat de absolvire ANC si Supliment descriptiv care contine si certifica dobandirea competentelor de DPO, in conformitate cu GDPR si Standardul ocupational pentru educatie si formare profesionala, Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, cod COR 242231.

Cursul pune accent pe activitati practice, interactive, aprofundate, utilizand tehnici de invatare accelerata. 

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, cod COR 242231, autorizat ANC

I. PROFILUL PARTICIPANTULUI

Persoana responsabila in cadrul organizatiei de respectarea regulilor in ce priveste protectia datelor personale, conformitatea GDPR.

II. DURATA

180 de ore, repartizate astfel:
 -  60 ore de sala, cu tehnici de invatare accelerata si aplicata,
 - 120 ore aplicatii practice individuale - Portofoliul de practica (analize, politici, proceduri aplicate)

III. COMPETENTE DOBANDITE

La finalizarea cursului, conform Standardului ocupational pentru educatie si formare profesionala, Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, cod COR 242231, se dobandesc urmatoarele competente:

 • Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 • Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.
 • Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 • Gestionarea relatiei cu Autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 • Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, prin identificarea de catre DPO a situatiilor in care poate exista un conflict de interese.
 • Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.
 • Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.
 • Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 • Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.
 • Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

IV. BENEFICII

 1. Prin absolvirea acestui curs, organizatiile pot demonstra conformitatea cu Articolele 37-39 din Regulament cu privire la obligatia Desemnarii unui Responsabil de Protectia Datelor si atributiile acestuia.
 2. Aprofundarea cunostintelor dobandite la alte cursuri de scurta durata la care ati participat.
 3. Toolkit-ul DPO - modele de proceduri si formulare privind exercitarea drepturilor persoanei vizate, consimtamant, retragere consimtamant, decizie de numire a persoanelor autorizate sa prelucreze date cu caracter personal, ghid si plan de audit si monitorizare, planul de training, politici si alte proceduri necesare etc.
 4. Instrumente de: Analiza procese de lucru, Analiza de conformitate si Analiza de impact/Risc
 5. Detalierea si analiza de solutii la spetele cu care v-ati confruntat in cadrul organizatiei.
 6. Activitati practice de aplicare a tehnicilor de auditare.
 7. Activitati practice de aplicare a tehnicilor de cartografiere a proceselor de lucru si realizare a Registrului Inventar - asigurarea conformitatii cu art. 30 din Regulament.
 8. Auto-testare on-line, in vederea pregatirii examenului de absolvire.
 9. Certificat de absolvire ANC, insotit de Suplimentul descriptiv, care certifica competentele dobandite, recunoscut la nivel national sau international, prin apostilare, obtinut in urma absolvirii examenului final.
 10. Coffee break (cafea, apa, patiserie) si 1 masa de pranz/ zi.

V. PRET

BUCURESTI: 3500 RON, scutit de TVA
IASI: 2800 RON, scutit de TVA

Absolventii InITinvest Consulting ai cursurilor GDPR pot continua aprofundarea domeniului, beneficiind de un numar suplimentar de ore, atat teoretice cat si activitati practice si de un pret preferential*.

*Pret preferential absolvent InITinvest - DPO Express/ DPO

BUCURESTI: 2900 RON, scutit de TVA (absolventi DPO Express);
BUCURESTI: 2400 RON, scutit de TVA (absolventi DPO);
IASI: 2320 RON, scutit de TVA (absolventi DPO Express);
IASI: 1920 RON, scutit de TVA (absolventi DPO).

Formular inregistrare