Curs Online – Operator Devize

Curs Online – Operator Devize

1.250,00 lei FĂRĂ TVA

Cursul te pregătește să operezi orice tip de devize de lucrări din orice domeniu. Cunoașterea legislației actualizate, managementul ofertelor în cazul participării la licitații, reducerea timpului de realizare a acestora sunt câteva din beneficiile importante ale acestui curs.

Detalii sesiuni:

COMPETENȚE DOBÂNDITE ÎN URMA CURSULUI:

 1. Realizarea documentării privind prețurile pieței.
 2. Efectuarea antemăsurătorilor.
 3. Întocmirea devizelor.
 4. Întocmirea situațiilor de lucrări pentru decontarea plăților.
 5. Monitorizarea stadiului de realizare a lucrărilor de construcții.
 6. Modalități de împărțire a cheltuielilor pe categorii de cheltuieli conform normelor interne sau a legislației în vigoare.
 7. Analiza evoluției costurilor calculate.
 8. Pregătirea materialelor justificative pentru analizele economice în vederea stabilirii prețurilor la bunuri și servicii.
 9. Operare calculator și managementul devizelor și a documentațiilor economice.

BENEFICII OBȚINUTE ÎN URMA PARTICIPĂRII LA ACEST CURS:

 • Obținerea unei diplome de specializare și acumularea cunoștințelor de specialitate în domeniul elaborării documentațiilor economice;
 • Creșterea acurateței devizelor furnizate clienților dumneavoastră în cadrul ofertelor comerciale sau a celor propuse în licitații;
 • Realizarea documentării privind prețurile pieței;
 • Efectuarea antemăsurătorilor în cadrul aplicației de realizare a documentațiilor economice;
 • Întocmirea devizelor în diferite variante;
 • Întocmirea situațiilor de lucrări pentru decontarea plăților;
 • Monitorizarea stadiului de realizare a lucrărilor de construcții;
 • Managementul ofertelor în cazul participării la licitații sau a lucrărilor de investiții;
 • Unirea într-un singur personaj a tehnologului, cunoscătorului prețurilor de pe piață și a negociatorului;
 • Reducerea tmpului de realizare a devizelor și optimizarea folosirii resurselor necesare realizării producției;
 • Utilizarea calculatorului și a softului specializat în realizarea devizelor;
 • În era telefoniei mobile, în era internetului mobil, din mașină sau de pe șantier, puteți să elaborați documentații economice fătă rețele fizice de calculatoare;
 • Licență DocLib 38 GRATUIT 1 luna.

Trainingul va fi susținut pe platforma Microsoft Teams, folosind aplicația DocLib 38.

Durata cursului: 15 ore pregatire teoretica si 20 ore asistenta tehnica prin e-mail, in vederea sustinerii unei testari online (finalizata cu Diploma de absolvire), in decursul a 10 zile lucratoare imediat dupa finalizarea pregatirii teoretice

OFERTĂ FINANCIARĂ

Nr.
Crt.
Tip serviciu Preț unitar
(RON/ cursant fără TVA)
1 Curs Online - Operator Devize (pe aplicația DocLib 38) 980