Curs Operator Devize de Lucrari

Curs Operator Devize de Lucrari

1.450,00 lei FĂRĂ TVA

Cursul te pregătește să operezi orice tip de devize de lucrări din orice domeniu. Cunoașterea legislației actualizate, managementul ofertelor în cazul participării la licitații, reducerea timpului de realizare a acestora sunt câteva din beneficiile importante ale acestui curs.

Detalii sesiuni:

COMPETENȚE DOBÂNDITE ÎN URMA CURSULUI:

 1. Realizarea documentării privind prețurile pieței.
 2. Efectuarea antemăsurătorilor.
 3. Întocmirea devizelor.
 4. Întocmirea situațiilor de lucrări pentru decontarea plăților.
 5. Monitorizarea stadiului de realizare a lucrărilor de construcții.
 6. Modalități de împărțire a cheltuielilor pe categorii de cheltuieli conform normelor interne sau a legislației în vigoare.
 7. Analiza evoluției costurilor calculate.
 8. Pregătirea materialelor justificative pentru analizele economice în vederea stabilirii prețurilor la bunuri și servicii.
 9. Operare calculator și managementul devizelor și a documentațiilor economice.

BENEFICII OBȚINUTE ÎN URMA PARTICIPĂRII LA ACEST CURS:

 • Obținerea unei diplome de specializare și acumularea cunoștințelor de specialitate în domeniul elaborării documentațiilor economice;
 • Creșterea acurateței devizelor furnizate clienților dumneavoastră în cadrul ofertelor comerciale sau a celor propuse în licitații;
 • Realizarea documentării privind prețurile pieței;
 • Efectuarea antemăsurătorilor în cadrul aplicației de realizare a documentațiilor economice;
 • Întocmirea devizelor în diferite variante;
 • Întocmirea situațiilor de lucrări pentru decontarea plăților;
 • Monitorizarea stadiului de realizare a lucrărilor de construcții;
 • Managementul ofertelor în cazul participării la licitații sau a lucrărilor de investiții;
 • Unirea într-un singur personaj a tehnologului, cunoscătorului prețurilor de pe piață și a negociatorului;
 • Reducerea tmpului de realizare a devizelor și optimizarea folosirii resurselor necesare realizării producției;
 • Utilizarea calculatorului și a softului specializat în realizarea devizelor;
 • În era telefoniei mobile, în era internetului mobil, din mașină sau de pe șantier, puteți să elaborați documentații economice fătă rețele fizice de calculatoare;
 • Licență DocLib 38 GRATUIT 1 luna.

Trainingul va fi susținut pe aplicația DocLib 38. Instalările vor fi realizate de trainerul nostru, formator autorizat ANC.

Cursanții pot avea propriul calculator/laptop.

Durata cursului: 15 ore teorie - finalizate prin examen test grilă, urmate de 20 de ore, practică individuală, cu asistență telefonică și prin mail din partea trainerului, finalizată prin realizarea unui portofoliu.

Ne deplasăm în orice localitate pentru o grupă de minimum 5 persoane.

OFERTĂ FINANCIARĂ

Nr.
Crt.
Tip serviciu Preț unitar
(RON/ cursant fără TVA)
1 Curs Operator Devize (pe aplicația DocLib 38) - 35h 1280