Curs OPERATOR CALCULATOR – online

Curs OPERATOR CALCULATOR – online

950,00 lei FĂRĂ TVA

1.Profilul participantului 

 Cursul se adreseaza angajatorilor care doresc sa îmbunătăţeasca abilităţile în folosirea eficientă a calculatoruluia aplicatiilor MS Word, MS Excel, MS Outlook pentru angajatii proprii. Cursul se organizeaza exclusiv pentru companii, pentru grupe de minim 10 cursanti.

2. Conditii de acces pentru cursanti: minim studii minime obligatoriicunostinte minimale de utilizare a calculatorului. 

3. Durata: 40 ore (15 ore teorie, cu tehnici de invatare accelerata si 25 ore parte practica, cu asistenta din partea formatorului) 

Competente dobandite conform Standardului Ocupational 

 1. Comunicare în limba oficială  
 2. Comunicare în limbi strǎine (engleză/italiană) 
 3. Competenţe de bază în matematicăştiinţătehnologie  
 4. Competenţe informatice  
 5. Competenţa de a învăţa  
 6. Competenţe sociale şi civice  
 7. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  
 8. Aplicarea normelor de protecţie a mediului  
 9. Aplicarea procedurilor de calitate  
 10. Gestionarea suporturilordispozitivelor de stocare a datelordocumentelor  
 11. Organizarea activităţii proprii  
 12. Utilizarea echipamentelor periferice  
 13. Asigurarea securităţii datelordocumentelor din Word și Excel. 
 14. Introducerea datelor  
 15. Prelucrarea datelor  
 16. Transpunerea datelor pe suport 
 17. Competențele dezvoltate în cadrul acestui curs vă va permite să fiți competitivi pe piața muncii și găsirea cu ușurință a unui job ce presupune utilizarea
  calculatorului, aplicatiilor Word, Excel și Outlook.

4. Beneficii: 

 1. Prin participarea la acest curs si sustinerea examenului final se obtine Diploma de absolvire insotita de Suplimentul Descriptiv, care certifica dobandirea competentelor mentionatein conformitate cu Standardul ocupational OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE. 
 2. Accesul la platforma de e-learning si la sistemul de auto-evaluare intern, in scopul fixării cunoștințelor dobândite în cadrul cursului. 
 3. În cazul în care doriți reorientarea pe piața muncii, puteți intra pe lista persoanelor recomandate spre angajare către partenerii noștri din domeniul IT și Servicii clienți. 
 4. Beneficiați de simularea unor activități și situații reale din viața profesională. 
 5. O echipă de traineri cu experiență specifică în domeniul tehnic